חזון התיאטרון

Vision | חזון תיאטרון המדיטק

תיאטרון המדיטק רואה בצפייה בתיאטרון חוויה מעצבת, מלמדת ומפתחת, בעלת השפעה על עולמם של צופים צעירים.
כתיאטרון לילדים ולנוער, שואף תיאטרון המדיטק לעודד חרות מחשבה, תוך מתן כלים לקהליו להתמודד עם המציאות הסובבת אותנו.
לכן מציע תיאטרון המדיטק חווית תיאטרון איכותית, כוללת ומקיפה, במילים, בסביבה, בתנועה ובצליל, תוך הרחבת נגישות התיאטרון למגוון אוכלוסיות וצרכים.

תיאטרון המדיטק מכוון את הצגותיו ופעילויותיו בראש ובראשונה לילדים ולנוער.

Mission Statement | הגדרת המשימות

אחריות:

תיאטרון המדיטק דוגל בגישה הרואה בילדות ובנעורים את פרקי הזמן המשמעותיים והחשובים ביותר בחייו של אדם; תקופות של התפתחות הדרגתית של כישורים, איכויות והבנות.
לכן, ינסה תיאטרון המדיטק להגיע לכל ילד בהתאם להתפתחותו ולצרכיו, על פי קבוצת בני גילו. הצגות התיאטרון יהיו מכוונות לשלב ההתפתחותי המתאים.

מחויבות לאיכות:

תיאטרון המדיטק רואה עצמו כגוף תרבותי-אמנותי-חינוכי, אשר הביקור בו הוא חוויה משמעותית עבור הצופה הצעיר ועבור הוריו ומוריו.

נגישות:

תיאטרון המדיטק יעשה כל שביכולתו לארח כל ילד, לרבות אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וקשיים שאינם מאפשרים בדרך כלל ביקור בתיאטרון כמו נכות, מגבלה נפשית. קושי כלכלי או חברתי לא יהוו מכשול לאנשי התיאטרון אלא אתגר ויעד.

קהילה:

תיאטרון המדיטק הוא מוקד קהילתי. מתוך תחושת אחריות על חברי הקהילה שיצר סביבו, מעוניין תיאטרון המדיטק להשפיע עליה ולתרום לה באופן מתמשך ועקבי, כמו גם להיות מושפע ולהיתרם על ידה.

בינלאומיות:

תיאטרון המדיטק מעוניין לפתח את אמנות התיאטרון לילדים כשפה בינלאומית, תוך חשיפת קהלו המקומי ליצירות תיאטרון ברחבי העולם, וחשיפת העשייה המקומית לקהילה הבינלאומית.

ניסוי ולמידה:

תיאטרון המדיטק הוא ארגון דינאמי, השואף להתנסות, ללמוד ולהטמיע רעיונות, תפיסות וגישות שונות לאורך זמן. הלמידה המתמדת מחייבת את צוותיו לחיפוש אחר תחומים ונושאים חדשים בהם יוכל לשתף את קהילתו וקהליו, אם באמצעות שיתוף גופי התוכן של מתחם המדיטק בפעילותו, ואם באמצעות שילוב של רעיונות מתחומים אחרים בעולם האמנות ובעולמם של בני האדם באשר הם.

חזון המדיטק (מתחם הבית):

קומפלקס תרבות איכותי, בינתחומי ורב תחומי, היוצר אפשרות ומרחב מחייה תוכני, כלכלי ותפעולי ומהווה כר עשייה פורה ליצירה של תוכן לקהלים מגוונים שוחרי תרבות איכותית בחולון, בישראל ובעולם.

רכישת כרטיסים לרכישת כרטיסים