סל תרבות ומכירות חוץ

 

תיאטרון המדיטק רואה בצפייה בתיאטרון חוויה מעצבת, מלמדת ומפתחת, בעלת השפעה על עולמם של צופים צעירים.
כתיאטרון לילדים ולנוער, שואף תיאטרון המדיטק לעודד חרות מחשבה, תוך מתן כלים לקהליו להתמודד עם המציאות הסובבת אותנו.
לכן מציע תיאטרון המדיטק חווית תיאטרון איכותית, כוללת ומקיפה, במילים, בסביבה, בתנועה ובצליל, תוך הרחבת נגישות התיאטרון למגוון אוכלוסיות וצרכים.

מתוך חזון תיאטרון המדיטק

גני ילדים - ג'
גני ילדים - ג'
ג' - ו'
חט"ב ותיכון
חט"ב ותיכון
הצגות לחללים קטנים
הצגות לחללים קטנים
שירית חורש
Phone 03-5021542
Phone 050-5339983
זמירה גאוני
Phone 03-5021534
Phone 052-6965563
לימור כלפון
Phone 03-5021555 שלוחה 281
Phone 052-3821296
לפרטים נוספים
Phone 050-5339983
Fax 03-5021541
צרו קשר - מחלקת מכירות חוץ