סל תרבות ומכירות חוץ

 

תיאטרון המדיטק רואה בצפייה בתיאטרון חוויה מעצבת, מלמדת ומפתחת, בעלת השפעה על עולמם של צופים צעירים.
כתיאטרון לילדים ולנוער, שואף תיאטרון המדיטק לעודד חרות מחשבה, תוך מתן כלים לקהליו להתמודד עם המציאות הסובבת אותנו.
לכן מציע תיאטרון המדיטק חווית תיאטרון איכותית, כוללת ומקיפה, במילים, בסביבה, בתנועה ובצליל, תוך הרחבת נגישות התיאטרון למגוון אוכלוסיות וצרכים.

מתוך חזון תיאטרון המדיטק

גני ילדים - ג'
גני ילדים - ג'
ג' - ו'
חט"ב ותיכון
חט"ב ותיכון
הצגות לחללים קטנים
הצגות לחללים קטנים
צרו קשר - מחלקת מכירות חוץ