שירית חורש
03-5021542
Phone 050-5339983
זמירה גאוני
Phone 03-5021534
Phone 052-6965563
לימור כלפון
Phone 03-5021555 שלוחה 281
Phone 052-3821296
לפרטים נוספים
Phone 050-5339983
Fax 03-5021541
צרו קשר - מחלקת מכירות חוץ