תקנון הסטודיו למשחק 2023-2024

נהלים 2023-2024
 1. ההרשמה הינה על בסיס כל הקודם זוכה, מס` המקומות מוגבל.
 2. פתיחת כל קבוצה מותנית במס` מינימום של משתתפים. במידה ופעילות לא תהא תואמת הנחיות המדינה בהתמודדות מול נגיף הקורונה ומכל סיבה שהיא, למדיטק שמורה הזכות לשינוי מועדים או ביטול.
 3. התשלום לסטודיו למשחק הינו מחיר לחוג שנתי. התשלום יתבצע בתשלום אחד/תשלומים-עד 8 ,מזומן או צ'ק'ים -צ'ק אחרון עד תחילת יוני 2024.
 4. יורשה להשתתף בסטודיו למשחק רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל שנת הפעילות.
 5. במידה וההמחאה החודשית תחזור, תגבה בגינה עמלת צ`ק חוזר על פי התעריף המקובל בבנק.
 6. אין כניסת הורים לסטודיו למשחק (גם לא בשיעורי ניסיון) – נוכחות ההורים עשויה לרגש/לייצר קושי לילדים אחרים ולמהלך השיעור.
 7. לכל ילד הזכות לנסות שני שיעורי ניסיון . במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות .
 8. הריני מאשר קבלת SMS לעדכונים על פתיחת שנה ועדכונים שוטפים של הסטודיו למשחק.
ביטולים
 1. לא יינתן החזר זיכוי/ החזר שיעור/ החזר כספים בגין היעדרות המשתתף (לרבות מחלה, בידוד וכיו"ב).
 2. בקשות לביטול יתקבלו בפניה ישירה למחלקת שירות הלקוחות במייל customers@mhc.org.il או בוואטסאפ 0524334448 ת ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול .
 3. ניתן לבטל את החוג באמצעות הגשת בקשה רק עד ה 12.23 בשנת הפעילות ,לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר תאריך זה, ביטול לאחר מועד זה, יידון בוועדה ויבחן בהתאם למקרה ובכפוף להוראות כל דין.
 4. אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יהא רשאי התיאטרון לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילם התיאטרון לחברת כרטיסי האשראי עבור העסקה, ו/או דמי ביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100 ₪ בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה תשע"א-2010.)
 6. שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך או אילוצי הסטודיו למשחק, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר כולל בחודשי יולי/אוגוסט.
 7. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
 8. הסטודיו למשחק שומר לעצמו את הזכות להשעות מהסטודיו משתתף/ת שמפריע/ה למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו/ה או מעשיו/ה מסכנים ילדים אחרים או את עצמו/ה.
רכישת כרטיסים לרכישת כרטיסים